สหรัฐยืนยันอีกครั้งหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติว่าสหรัฐจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือร้อยละ 17

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหรัฐแจ้งต่อสหประชาชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ว่า สหรัฐจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือร้อยละ 17 ซึ่งคาดว่ารัฐสภาสหรัฐจะดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้ต่อไปแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความยุ่งยากทางการเมืองที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมก็ตาม โดยที่คณะผู้บริหารของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้วางเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศภายใต้การดำเนินงานของสหประชาชาติตามข้อเรียกร้องของนานาชาติภายในสิ้นเดือนนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมว่าการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกที่กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก สหรัฐซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมสำคัญของโลกได้หลีกเลี่ยงที่ทำข้อตกลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกมาหลายครั้งกล่าวว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือร้อยละ 17 ในปี 2563เมื่อเปรียบเทียบกับระดับของคาร์บอนเมื่อปี 2548

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด