กาชาดจันทบุรีมอบหนังสือให้โรงเรียนในพื้นที่ติดชายแดน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบหนังสือเรียนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับความรู้จากการอ่านและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย วันนี้ ( 28 ม.ค. 53 ) ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนที่พื้นที่ติดชายแดน จำนวน 8 โรงเรียน แยกเป็นพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าวิไล โรงเรียนวัดผักกาด โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนในเขตอำเภอสอยดาว 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสวนส้ม และโรงเรียนบ้านซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว สำหรับการมอบหนังสือของสำนักงานเหล่ากาชาดในครั้งนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้รับการสนับสนุนหนังสือจากสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน การสอนในพื้นที่ติดบริเวณชายแดน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับความรู้จากการอ่านและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด