ศาลแขวงสงขลาจับมือ กยศ. จัดไกล่เกลี่ยผู้กู้เงินกู้เพื่อการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (28 ม.ค. 53) ศาลแขวงสงขลา และสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมมือกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ 2553 ให้โอกาสผู้กู้ค้างชำระหนี้ กยศ. ที่จะถูกดำเนินคดี เข้าเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง มีนาคม 2553 ในจังหวัดสงขลา จำนวน 3,339 ราย ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยเป็นจำนวนมาก สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสร้างความพอใจให้กับทุกๆ ข้อตกลงระหว่างคู่พิพาทเป็นไปด้วยความสมัครใจ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด