จันทบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจันทบุรีเน้นย้ำส่วนราชการทำงานมุ่งหวังประชาชนอยู่ดี มีสุข เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ เตรียมยกระดับเมืองจันท์ เมืองผลไม้ปลอดสารพิษ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2553 ประจำเดือนมกราคม 2553 วันนี้(28 มค) โดยมีนาย พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ได้เน้นย้ำการกำหนดวิสัยทัศน์ให้จังหวัดจันทบุรี เป็นนครแห่งอัญมณี ผลไม้ ธรรมชาติและความสุข โดยมีเป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก เป็นแหล่งผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ เป็นช่องการค้าสู่ภูมิภาคอินโดจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ประชาชนมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้แนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยนายวิรัต อสัมภินาวงศ์ นายอำเภอเมืองจันทบุรี นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นายอำเภอขลุง นายมาโนช รุ่งราตรี ประมงจังหวัดจันทบุรี นายสบโชค สิงหปรีชา แรงงานจังหวัดจันทบุรี นายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด