สำนักพุทธฯย้าย21ผอ.พศจ.

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งย้ายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ผอ.พศจ.) จำนวน 21 ราย ดังนี้ นายชยพล พงษ์สีดา เป็น ผอ.พศจ.อุบลราชธานี, นายอาคม มีชัย เป็น ผอ.พศจ. ร้อยเอ็ด, นายพงศ์ธนธร ศรีขาว เป็น ผอ.พศจ.ศรีสะเกษ, นายอินทพร จั่นเอี่ยม เป็น ผอ.พศจ.นครสวรรค์, นายอุดม ศรีสุนนท์ เป็น ผอ.พศจ.ชัยภูมิ, นายอภิชาต เริงฤทธิ์ เป็น ผอ.พศจ.ยโสธร, น์ เอี่ยมสวัสดิ์ เป็น ผอ.พศจ.ปราจีนบุรี, นายสมบูรณ์ ดีเสมอ เป็น ผอ.พศจ.นครพนม, นายบันลือ จันทร์สวัสดิ์ เป็น ผอ.พศจ.ชุมพร, นายวรเดช ช่างบุ เป็น ผอ.พศจ. พระนครศรีอยุธยา

นางสมศรี จินะวงษ์ เป็น ผอ.พศจ. สมุทรสงคราม, น.ส.สุภาพ สุปัญจนันท์ เป็น ผอ.พศจ.สุโขทัย, นายสุวัฒน์ แจ้งจิต เป็น ผอ.พศจ.อ่างทอง, นายโยธิน งามลักษณ์ เป็น ผอ.พศจ.อุทัยธานี, นายมงคล ขัดผาบ เป็น ผอ.พศจ.ลำปาง, นายณรงค์ ทรงอารมณ์ เป็น ผอ.พศจ.ตาก, นายิมชัย ลิ้มสกุล เป็น ผอ.พศจ.สิงห์บุรี, นายวิชัย ไทยถาวร เป็น ผอ.พศจ.ลพบุรี, นายเดช กองแก้ว เป็น ผอ.พศจ.ชัยนาท, นายสมบัติ คุ้มชนะ เป็น ผอ.พศจ.สระบุรี และนายมรกต เทพอ่อน เป็น ผอ.พศจ.มุกดาหาร ทั้งนี้มี ผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด