เอกชน ค้านนายกฯยุบสภาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนคาดหวังว่ารัฐบาลจะไม่มีการยุบสภาฯ แม้จะมีข้อขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะหากยุบสภาฯ ก็อาจจะเกิดปัญหาสะดุดทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าปีนี้จะขยายตัวนอกจากนี้ ในส่วนตัวเห็นว่าประเด็นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นการเมือง โดยเฉพาะวิธีการเลือกตั้งไม่ได้มีผลต่อภาคธุรกิจ ขณะที่มาตรา 190 ซึ่งเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะต้องเสนอต่อรัฐสภานั้น ประเด็นนี้ก็ไม่นับว่าเป็นความผิดอันสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่กฎหมายลูกหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเร่งเขียนออกมาอย่างไร เพื่อทำให้ข้อตกลงระหว่างประเทศไม่สะดุด ซึ่งสามารถกำหนดละเอียดได้ว่าข้อตกลงอะไรต้องผ่านหรือไม่ผ่านสภาฯ ดังนั้น ประเด็นนี้ยังไม่ต้องเร่งแก้ไข และหากมีการยุบสภาฯ ไปแล้วก็มองว่าฝ่ายค้านขณะนี้ยังไม่พร้อมเป็นรัฐบาล จะเห็นได้ชัดจากกรณีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็ยังไม่มีผู้นำในสภาฯ ดังนั้น รัฐบาลควรทำหน้าที่ต่อจนครบวาระ ซึ่งก็เหลือเวลาประมาณ 2 ปีเท่านั้น