สมเด็จพระบรมฯ และ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระราชทานของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเชี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำของขวัญปีใหม่พระราชทานแก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกทรงศักดิ์ ตะวันแจ้ง ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์นำของขวัญปีใหม่พระราชทานแก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 56 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก ที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ตำบลอินทขีล อำภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชกรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงให้ความสนพระทัยโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ทรงมีความห่วงใยเอื้ออาทรในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิก พระองค์รับสั่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวนี้เช่นกัน เชื่อว่าในอนาคต สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวจะมีความเข้มแข็งขึ้น สำหรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่ตำบลอินทขีล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงริเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2549 และเคยเสด็จติดตามผลการดำเนินงานแล้ว 7 ครั้ง มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง จำนวน 56 ครอบครัว ดำเนิกิจกรรมด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ ลูก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตลอดจนการจัดบ้านเรือนที่ดี ทำให้ครอบครัวสายใยรักมีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ในปี 2552 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการมีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ครอบครัว และในปี 2553 มีเป้าหมายขยายผลเพิ่มอีก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่วาง และอำเภอเมือง โดยจะดำเนินกิจกรรมศาลาเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัว อบรมความรู้ และสนับสนุนปัจจัยด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก และสนับสนุนอาชีพเสริมรายได้แก่สมาชิก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!