นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ เตรียมเข้าพบว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเร่งเสนอให้ยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจำเริญ พรหมมาศ นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ กล่าวกรณีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ ที่จะมีการฟื้นมาใช้ทบวงกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทบวงการอุดมศึกษา และทบวงการอาชีวศึกษา ว่า องค์กรครูและครูทั่วประเทศเห็นด้วยกับแนวคิดในการจัดตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะสอดคล้องกับแนวทางขององค์กรครูที่ได้สู้ต่อสู้ผลักดันมาตั้งแต่ก่อนปี 2523 แต่ในที่สุดก็ได้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หรือ สปช.เดิม ซึ่งมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่าปัจจุบัน เพราะมีหน่วยงานทุกระดับทั้งในส่วนกลาง จังหวัด อำเภอและสถานศึกษา แต่สุดท้ายก็มีการปรับโครงสร้างเป็นปัจจุบัน หากกระทรวงศึกษาธิการจะปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้งโดยเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชื่อว่าน่าจะดีกว่าเดิม ทั้งนี้ในวันที่ 16 มกราคมนี้ ตนเองจะไปพบกับ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสนอประเด็นด้านการศึกษาเรื่องใหญ่ๆ ที่ควรจะเร่งดำเนินการ คือ การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่จะนำไปสู่การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบของทบวง ซึ่งเชื่อว่าจะถูกใจครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหากจะมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการจริง องค์กรครูและนักบริหารขอเรียกร้องให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากๆ อย่าทำเฉพาะในส่วนกลาง นอกจากนี้ขอเรียกร้องว่าหากจะปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงก็จะต้องไม่ทิ้ง เรื่องของการปฏิรูปครู ปฏิรูปการเรียนการสอน และที่สำคัญคือไม่ทิ้งเรื่องของคุณภาพผู้เรียน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!