จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2553 เพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระครูถาวรธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เจริญพรว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ และวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง กำหนดจัดงานนมัสการพระแท่น ศิลาอาสน์ประจำปี 2553 "รำลึกร้อยปีวิสุงคามสีมา ระหว่างวันที่ 22 31 มกราคม 2553 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี มั่นคงในการบูชาพระรัตนตรัย สืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นงานที่ประชาชนทุกฝ่ายจะได้มีโอกาสแสดงออกในทางสร้างสรรค์และได้พบปะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน ในอันที่จะเพิ่มพูนรายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้โดยจะจัดให้มีพิธียวงสรวงพระแท่นศิลาอาสน์ พิธีกวนพุทราแขวนบาตร สวดทักษิณานุปทาน เจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 21 มกราคม 2553 และขบวนแห่เครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ และวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อเิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไปของวันที่ 22 มกราคม 2553 นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน-สมาชิกสภา-ผู้บริหารท้องถิ่น(ชาย/หญิง) การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประกวดวงดนตรีสตริงเฉลิมพระเกียรติ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีและรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลมากมาย รวมถึงการประกวดและแข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ การประกวดข้ามหลามยักษ์ประเภทใหญ่ที่สุด การประกวดข้ามหลามประเภทยาวที่สุด การแข่งขันการกินขนมจีน การแข่งขันทักษะการทำบายศรีปากชาม การแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ในงานมงคลทั่วไป ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2553 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดร้านค้าประเภทอาหารพื้นบ้าน การประกวดร้านค้าประเภทของใช้พื้นบ้าน การแข่งขันทักษะการปิ้งข้าวเกรียบว่า แข่งขันทักษะการกินข้าวเกรียบว่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการประกวดแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5545-3568 หรือ 0-5545-3569 และที่นายชวลิต คำเพ็ง 081-475-6591 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์หรือจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2553 ตามวันดังกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!