คณะทำงานระดับจังหวัดลำพูน เร่งสรรหาบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะทำงานระดับจังหวัดลำพูน เร่งสรรหาบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถด้านเกษตรกรรมสู่สังคม นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสรรหาบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ว่า ปราชญ์ที่จะได้รับการสรรหามี 4 สาขา คือ 1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรของไทย 2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น 4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ทั้งนี้ ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ จะได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างที่คณะทำงานระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กำลังสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ซึ่งคุณสมบัติปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติต้อง มีสัญชาติไทย , ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย , เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผลงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ,เป็นผู้มีประวัติและวิถีชีวิตที่มีคุณธรรมมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล , เป็นแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศาสนา ,เป็นผู้ที่มีจิตใจและการประพฤติที่แสดงถึงการอุทิศตน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!