จุรินทร์ระบุ เกณฑ์การรับนร.ในสังกัดสพฐ.ในปี 53 ในชั้นก่อนประถม ป.1และม.1 ยังคงใช้รูปแบบเดิม ส่วนในชั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้รูปแบบเดิมในการรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา ประถมศึกปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้โรงเรียนที่มีการสอนตั้งแต่ชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 -6 รับนักเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนกว่าจะเต็มจำนวนที่รับได้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีแนวทางในส่วนของชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีท่ 1 ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในปี 2552 คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1 ให้รับนักเรียนทุกคน ยกเว้นกรณีที่มีนักเรียนมาสมัครเกินกว่าที่โรงเรียนจะรับได้ ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะแบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนทั่วไปที่มีอยู่ทั่วประเทศ 9,170 แห่ง ให้รับนักเรียนทุกคน ยกเว้นในกรณีที่มีนักเรียนมาสมัครเกินกว่าจำนวนที่โรงเรียนจะรับได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนกลุ่มที่ 2 คือโรงเรียนยอดนิยม 369 แห่ง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เด็กในเขตพื้นที่บริการให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก หากยังสามารถรับเพิ่มได้อีกให้ใช้วิธีการจับลากจำนวนร้อยละ 50 ส่วนอีกร้อยละ 50 จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวถึงการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ว่า จะให้โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 รับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนเต็มจำนวนที่รับได้ หากเกินกว่านั้นใช้ผลการเรียนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา ซึ่งวิธีนี้จะกระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจเรียนรวมถึงโรงเรียนก็ต้องสอนเด็กให้เก่งขึ้นด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!