ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 5 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.43 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดโครงการ "ผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ 500 ราย ถวายองค์ราชินี 80 พรรษา ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เวลา 10.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ พุกผาสุข นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ ชุดที่ 18 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีการกุศล "มหาจักรีฯ คีตการ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสิรินธร และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เวลา 16.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์แก่ นาวาโท ไกรวุฒิ ภมรบุตร กับ แพทย์หญิงปณิตตา กรียินดี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.55 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงร่วมซ้อมดนตรีกับวงดุริยางค์ทหารเรือ ณ หอกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 2 อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 19.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระตำหนักที่ประทับ หน่วยบินเดโชชัย 3 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ี่ประกอบพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ ในการนี้ พระราชทานเงินพระบรมราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์ด้วย ต่อจากนั้น เวลา 20.04 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน "กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2552 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2553 ที่กรุงเทพมหานคร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!