ปลัด ก.ทรัพยากรฯ เผย พบแหล่งน้ำเสื่อมโทรมในประเทศเพิ่มขึ้น มลพิษทางอากาศใน กทม.ลดลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผย พบแหล่งน้ำเสื่อมโทรมในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่มลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณลดลง นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการสรุปผลงานสถานการณ์มลพิษในประเทศไทยประจำปี 2552 ว่า มลพิษทางน้ำในภาพรวมยังคงพบปัญหาในเรื่องของการกำจัดของเสียและปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในบางพื้นที่ รวมถึงการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้พบว่าแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีในปี 2551 แต่ปรับลดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมในปี 2552 ได้แก่ แควใหญ่ ส่วนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่กลับมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม ได้แก่ ป่าสัก เจ้าพระยาตอนกลาง อูน สงคราม เลย หนองหาน และปากพนัง ซึ่งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลจะเร่งทบทวนว่ามีพื้นที่ไหนยังขาดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมอย่างจริงจัง ในส่วนปัญหามลพิษทางอากาศ พบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพดีขึ้น ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณลดลงเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวถึงปัญหาการจัดการมลพิษในภาคอุตสาหกรรม หรือการจัดการกากของเสียอันตราย พบว่าในรอบปีที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นปัญหา อาทิ ปัญาในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดและท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดทำแผนขจัดมลพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้กรมควบคุมมลพิษศึกษาว่าแผนครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากต้องมีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ โดยคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ในครั้งต่อไปเพื่อตั้งงบประมาณรองรับในปี 2553 และงบประมาณในปี 2554 เพื่อเร่งนำไปดำเนินการในพื้นที่มาบตาพุดต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!