ป.ป.ช. ตรวจสอบอาคารเรียน ม.ดัง งบ 249 ล้านบาท สร้างมา 10 ปี ยังไม่เสร็จ

ป.ป.ช. ตรวจสอบอาคารเรียน ม.ดัง งบ 249 ล้านบาท สร้างมา 10 ปี ยังไม่เสร็จ

ป.ป.ช. ตรวจสอบอาคารเรียน ม.ดัง งบ 249 ล้านบาท สร้างมา 10 ปี ยังไม่เสร็จ
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

ป.ป.ช. ตรวจสอบอาคารเรียน ม.ดัง งบ 249 ล้านบาท สร้างมา 10 ปี ยังไม่เสร็จ เหตุผู้รับเหมาทิ้งงาน

นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ประธานชมรมstrongจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่,คณะกรรมการชมรม strongจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ และอาคารประกอบ(หอพัก) จำนวน 1 รายการ ภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ รายงานข้อมูลการก่อสร้าง

นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการนี้ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ว่ามีการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 9 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์และอาคารประกอบ 200 ล้านบาท ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน อาคารเหล่านี้ยังไม่สามารถใช้งานได้

จากการสอบถามบุคคลากรทางมหาวิทยาลัย เกิดจากการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานไปไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามสัญญา ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยก็กำลังเร่งดำเนินการ เร่งรัดเพื่อของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างให้ทันภายในปีงบประมาณ 2567 ทาง ป.ป.ช.ก็จะติดตามต่อไปว่า ทางมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ถ้าหากว่าการทิ้งร้างเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทาง ป.ป.ช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บุคคลใดต้องรับผิดชอบตรงนี้บ้าง

ทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วันเริ่มต้นสัญญา 25 กรกฎาคม 2556 วันสิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2558 งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 249,545,000 บาท โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 22 งวด จากทั้งหมด 26 งวด คิดเป็นงบประมาณ จำนวน 214 ล้านบาท ซึ่งโครงการประกอบด้วยอาคารเรียนรวม 9 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย) หอพักนักศึกษา จำนวน 4 หลัง (ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย 1 หลัง, จังหวัดน่าน 1 หลัง, จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง และจังหวัดลำปาง 1 หลัง) ซึ่งสภาพการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 9 ชั้น และหอพัก(จังหวัดเชียงราย) ยังไม่แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างได้ทิ้งงานตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลให้โครงการหยุดชะงักไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตดำเนินการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ ของ ป.ป.ช. ตรวจสอบอาคารเรียน ม.ดัง งบ 249 ล้านบาท สร้างมา 10 ปี ยังไม่เสร็จ