นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ยืนยัน เทศบาลฯยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับการฝังกลบขยะ ที่มีประมาณ300ตันต่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ยืนยัน เทศบาลฯ ยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับการฝังกลบขยะ ที่มีประมาณ 300 ตันต่อวัน พร้อมกับนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อาร์ดีเอฟ มาช่วยกำจัดขยะ นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรราช รับภาระขยะที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลวันละ 130 ตัน นอกจากนั้น ต้องรับขยะจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 80 ตันต่อวัน และขยะจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วันละ 100 ตัน รวมแล้วเป็นขยะ ประมาณ 300 ตัน โดยมีบ่อฝังกลบขยะที่กรมโยธาธิการฯจัดทำไว้เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาในวงเงิน 120 ล้านบาท ขณะนี้ยังเหลือบ่อขยะอีก 4 บ่อ สามารถรองรับการฝังกลบขยะได้อีก 10 ปี ดังนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่ทิ้งขยะ อย่างไรก็ตามทำให้มีขยะที่รอการฝังกลบในบ่อกำจัดขยะที่บริเวณด้านเหนือของทุ่งท่าลาด ทำให้มีภูเขาขยะ 2 ลูก เทศบาลฯจะทำให้เป็นภูเขาสีเขียว ด้วยการนำรถแม็คโครเกลี่ยดินกลบกองขยะแล้วนำเมล็ดพืชตระกูลถั่วมาหว่าน เมื่อเมล็ดพืชงอกงามจะกลายเป็นภูเขาสีเขียว ส่วนด้านล่างของกองขยะได้ใส่สารอีเอ็มลงไปด้วยเพื่อช่วยย่อยสลายขยะ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชน สร้างโรงงานกำจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอาร์ดีเอฟ โดยใช้แรงดันสูงอัดขยะเป็นก้อนเชื้อเพลิง คิดค่าดำเนินการตันละ 190 บาท ทางบริษัทฯเริ่มก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะระบบใหม่ กลางเดือนมกราคมปี 2553 และเทศบาลฯจัดทีมแพทย์มาตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ที่เข้ามาคัดเลือกขยะเพื่อนำไปขาย เดือนละ 1 ครั้ง นำบุตรหลานไปช่วยดูแลในระหว่างผู้ปกครองทำงาน และมอบสิ่งของอุปโภค เช่น สบู่ ผงซักฟอก ให้นำไปใช้อีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!