ประชาชนแห่จองตั๋วรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงขากลับเต็มหมดทุกเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนแห่จองตั๋วรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงขากลับเต็มหมดทุกเที่ยว ขณะที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดรถเสริมร้อยละ 150 ยืนยัน ส่งผู้โดยสารทุกคนกลับบ้านแน่นอน นายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมการรับช่วงเทศกาลปีใหม่ ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถโดยสาร จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน กำชับ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ โดยจัดเตรียมรถสำรองไว้ร้อยละ 150 จากเวลาปกติ และจัดรถ 30 สำรองไว้ 200 คัน โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พบว่านักท่องเที่ยวจองตั๋วโดยสารเที่ยวปกติเชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดินทางกลับคือ วันที่ 2-3 มกราคม 2553 เต็มทั้งหมดแล้ว ขณะนี้เป็นการจองรถสำรอง อย่างไรก็ตามยืนยันว่า จะส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้านทุกคน นอกจากนี้สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรม ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี 20 รายการ ประชาชนสามารถแวะใช้บริการได้ในที่ที่มีป้ายสัญลักษณ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้