สพท. อำนาจเจริญ เชิญทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอำนาจเจริญ เชิญชวนหน่วยงานภาคราชการ,รัฐวิสาหกิจ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ เปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง เพื่ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ ในอันที่จะเป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม อีกทั้งมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการเรียน การสอนและเป็นขวัญกำลังในการศึกษาเล่าเรียน ในการจัดงานดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ จึงขอรับการสนับสนุนสิ่งของ วัสดุเครื่องใช้ในการเรียน หนังสือ ขนมและสิ่งขงอื่นๆ จากหน่วยงานภาคราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ภาคเอกชนและประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ โทร.045-511 019 ต่อ 105 สำหรับคำขวัญวันเด็กใน ปี 2553 จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีใจความว่า "คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!