หาร 100 ผ่านแล้ว! ศาลเคาะกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

หาร 100 ผ่านแล้ว! ศาลเคาะกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

หาร 100 ผ่านแล้ว! ศาลเคาะกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันพุธ (30 พ.ย.) ว่าร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำหนดให้ใช้สูตรหาร 100 ในการคำนวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เหตุนี้ทำให้ความพยายามของนายระวี มาศฉมาดล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ และผู้สนับสนุนให้หาร 500 ไม่ประสบความสำเร็จ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก (ฉบับที่..) พ.ศ.... ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา หลังจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เลือก ส.ส. แบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อแยกกัน ตามร่างแก้ไขที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ แต่ร่างของพรรคประชาธิปัตย์นี้ไม่ได้แก้ไขมาตราอื่น จึงยังมีคำว่า ส.ส.พึงมี หลงเหลืออยู่ในรัฐธรรมนูญ

เหตุนี้ทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวในตอนแรกเหมือนจะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา แต่เสียงฝ่ายสนับสนุนหาร 500 ซึ่งรวมถึงกลุ่มพรรคเล็ก มองว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะคำว่า "ส.ส.พึงมี" ดังกล่าว จนในที่สุดพิจารณาไม่ทัน และต้องนำร่างแรกที่กำหนดให้หาร 100 มาบังคับใช้ แต่ก็มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสียก่อน จนเป็นที่มาของมติล่าสุดนี้

สูตรหาร 100 นี้ ที่เคยใช้มาแล้วในช่วงรัฐธรรมนูญ 2540 คาดว่าจะส่งผลให้พรรคการเมืองใหญ่ โดยเฉพาะ พรรคเพื่อไทย ได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งต่อไป