สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา รวมพลังโชห่วยสู้วิกฤติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา รวมพลังโชห่วยสู้วิกฤติ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมีอาชีพ ต้องการทำธุรกิจ และช่วยเหลือธุรกิจให้มีตลาดและแหล่งระบายสินค้าจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ วันนี้ (22 ธ.ค.52) นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา รวมพลังโชห่วยสู้วิกฤติ ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยง มนณิพา จังหวัดลพบุรี โดย นางวศินี พูลเหลือ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ จัดงานว่า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง รวมทั้งสร้างแหล่งการค้าแห่งใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา ข้าราชการ ร่วมงานกว่า 300 คน จาก 4 จังหวัดภาคกลาง คือ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์ตลาดสมัยใหม่ การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งปลีก การหาแหล่งทุน และเสวนาแนวทางสู้วิกฤติผ่านทางรอดธุรกิจค้าส่งปลีกไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด