สสจ.สงขลา พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในกลุ่มเสี่ยง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในกลุ่มเสี่ยง นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ยังคงระบาดอยู่ทุกพื้นที่ ประชาชนจึงต้องป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงมีครรภ์ คนอ้วน ผู้พิการทางสมอง และผู้ป่วยเรื้อรัง เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ควรพบแพทย์ทันที สำหรับประเทศไทยจะได้รับวัคซีนจำนวน 2 แสนโดสในปลายเดือนธันวาคม 2552 ส่วนที่เหลือจะมาถึงในช่วงกลางเดือนและปลายเดือนมกราคม 2553 และในส่วนของจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ปี 2553 จำนวน 48,420 ราย และจะฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า , หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน, คนอ้วนที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป, ผู้พิการรุนแรงที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ และบุคคลอายุ 6 เดือนถึง 64 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง, หอบหืด, โรคหัวใจทุกประเภท, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, อยู่ระหว่างเคมีบำบัด, ธาลัสซีเมียรุนแรง, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนและเบาหวานที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 11 มกราคม 2553 สำหรับความปลอดภัยในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกรายงานว่า จากข้อมูล 16 ประเทศ ที่มีการให้วัคซีนแก่ประชาชนแล้วประมาณ 65 ล้านคน และจากการติดตามผลพบว่า มีความปลอดภัยเทียบเท่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ใช้มานาน 60 ปี ถึงแม้วัคซีนจะมีความปลอดภัยสูงเทียบเท่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจะติดตามและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังการได้รับวัคซีน โดยให้สถานบริการสาธารณสุขที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด