กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างจัดวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ลูกจ้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างจัดวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้โดยสะดวกเป็นของขวัญปีใหม่ นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศขอความร่วมมือและเชิญชวนสถานประกอบกิจการ จัดให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ดังนี้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2553 กรณีสถานประกอบกิจการกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553 เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย สำหรับงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะให้ทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานของวันที่ผ่านมา ซึ่งในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับโดยสะดวกและปลอดภัย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกว่า การหยุดให้ลูกจ้างที่ทำงานตลอดทั้งปีได้หยุดพักในช่วงเทศกาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ที่ร่วมทำงานมาด้วยกันทั้งปี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด