แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยบริการประชาชนช่วงปีใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยบริการประชาชนช่วงปีใหม่ นายนรินทร์ สุวรรณธนะ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 จะมีรถยนต์สัญจรผ่านจังหวัดนครสวรรค์เป้นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยจึงได้เตรียมแผนความพร้อมรองรับไว้ โดยตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อบริการประชาชนตามจุดต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 รวม 8 จุด ได้แก่ ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำนักงานแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 ถนนมาตุลี อำเภอเมือง โทร.0-5623-2864 หน่วยบริการเคลื่อนที่แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 1กม.33+392 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 76 พรรษา บ้านกลางแดด โทร.08-6930-9214,08-1707-4163 หมวดการทางนครสวรรค์ที่ 1 เชิงสะพานเดชาติวงศ์ อำเภอเมือง โทร.0-5625-5302,08-1475-6121 สำนักงานหมวดการทางนครสวรรค์ที่ 2 ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 117 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ที่ กม.2+700 ขาขึ้นและ กม.2+043 ขาล่อง โทร.08-1280-0956 สำนักงานหมวดการทางพยุหะคีรี ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 1 ร่วมกับตำรวจภูธรพยุหะคีรี ที่ กม.314+100 ขาขึ้น-ขาล่อง โทร.08-1707-0851 สำนักงานหมวดการทางบรรพตพิสัยที่ 1 อำเภอบรรพตพิสัย โทร.0-5627-9507,08-5734-0828 สำนักงานหมวดการทางบรรพตพิสัยที่ 2 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย โทร.0-5630-0063,08-1888-1216 สำนักงานหมวดการทางแม่วงก์ โทร.0-5629-4131,08-1886-4969 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการจราจร ข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนขอรับการช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด