ร้องออกมาตรการคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

ร้องออกมาตรการคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

ตัวแทนนักศึกษาร้อง เสธ.หนั่น เร่งออกมาตรการคุมเหล้าปั่น-ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

เมื่อ เวลา 11.00 น. วันนี้ (21 ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนนักศึกษาในนามกลุ่มเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ 34 องค์กร ประมาณ 20 คน นำโดยนายวัชรา บัวทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ผ่านกองรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เร่งออกมาตรการควบคุมเหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนไทยกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มจำนวนขึ้น อย่างรวดเร็ว และจากการที่ตัวแทนนักศึกษาได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความมั่นใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า จึงขอให้รัฐบาลเร่งรัดการบังคับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ให้เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เด็ก และเยาวชนไทย ด้วยมาตรการห้ามควบคุมเหล้าปั่น และควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จำกัดการเข้าถึง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น.

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด