งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกเริ่มขึ้นในวันนี้ (07.30 น./21 ธ.ค.52)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

*งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นเวทีหนึ่งที่ได้นำเสนอผลงานของนักเรียนและครู ที่เกิดจากการเรียนรู้ ให้สาธารณชนรับทราบถึงการพัฒนา และความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา สำหรับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้จัดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาคขึ้นหลายแห่ง ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจัดขึ้นระหว่างวันนี้ (21 ธ.ค.) ไปถึงวันที่ 23 ธันวาคม กิจกรรมมีอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามจากผู้สื่อข่าวค่ะ *สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกขึ้นที่จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้ ซึ่งนายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งนี้ เป็นไปภายใต้คำขวัญ หัวใจ สมอง และสองมือ เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนและครูที่เกิดจากการเรียนรู้ , การเรียนการสอน ในรอบปี ของแต่ละกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้ง 26 จังหวัด 50 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนกว่า 50,000 คน ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จึงถือเป็นการนำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษา...........(เสียง)........... สำหรับกิจกรรมในงานจะมีนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน, การแสดงบนเวที รวมทั้งการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาทิ เด็กไทยคิดคล่องสมองดี ซึ่ง เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพ รวม 154 กิจกรรม/เวทีทองของคนกล้า เป็นเวทีการแสดงของนักเรียน 50 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งดนตรี นาฏศิลปไทยพื้นบ้าน/ ทัศนาถิ่นไทยในลุ่มป่าสัก เป็นการจัดแหล่งเรียนรู้ให้ไปทัศนศึกษาทั้งใน จ.ลพบุรี สระบุรี เช่นวัฒนธรรมไท-ยวน วังนารายณ์ พระพุทธบาท เขื่อนป่าสัก และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อแสดงศักยภาพของการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถร่วมชมงานศิลปหัตถกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 21-23 ธันวาคมนี้..........(เสียง)........... โอกาสนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำนักเรียนในพื้นที่ร่วมรายการติวเตอร์ เชแนล ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งเป็นการสะท้อนกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนยุคปัจจุบัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด