''กรมศิลป์'' ฟัน ผอ.พิพิธภัณฑ์

เบียดบังเวลาหลวงไปรับจ๊อบ

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางแห่งว่า มีการใช้เวลาราชการไปรับจัดงานให้ภาคเอกชน และปล่อยปละละเลยการดูแลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดังนั้น กรมศิลปากรจึงขอแจ้งเตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง ให้ปฏิบัิตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด หากทราบว่าที่ใดใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ตนก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับการที่ข้าราชการจะทำงานเสริมนั้นสามารถทำได้แต่จะต้องไม่เบียดบังเวลาราชการ โดยอาจทำนอกเวลาราชการก็ได้

ด้าน นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้อธิบดีกรมศิลปากรตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ถูกร้องเรียนเข้ามา ส่วนปัญหาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ที่ถูกโจรกรรมโบราณวัตถุถึง 91 รายการนั้น อาจต้องมีการพิจารณากันเป็นพิเศษ ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการโจรกรรมโบราณวัตถุออกจากพิพิธภัณฑ์ได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด