พิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมสิทธาจารย์ หนู ถาวรมหาเถร เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมสิทธาจารย์ หนู ถาวรมหาเถร เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ ท่ามกลางประชาชนร่วมงานจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมสิทธาจารย์ หนู ถาวรมหาเถร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธี โดยอัญเชิญหีบพระศพพระธรรมสิทธาจารย์ขึ้นสู่ปราสาทมณฑป 5 ยอด หลังนกหัสดีลิงค์ที่ใหญ่ที่สุดขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 19 เมตร ตกแต่งวิจิตรสวยงาม ณ มณฑลพิธีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ ศรัทธาประชาชนร่วมงานอย่างแน่นขนัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก สำหรับพระธรรมสิทธาจารย์ หนู ถาวรมหาเถร เป็นพระนักพัฒนา มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 อายุ 97 พรรษา เมื่อครั้งยังสมณเพศได้ประกอบคุณความดี โดยเฉพาะด้านการศึกษา ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสิทธาจารย์ บริหารนวรัฐบุรี ศีลาจารโสภณ วิมลอรรถธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด