จีนลดเวลากักตัวคนต่างชาติเข้าประเทศเหลือ 10 วัน

จีนลดเวลากักตัวคนต่างชาติเข้าประเทศเหลือ 10 วัน

รัฐบาลจีนประกาศเมื่อวันอังคาร (28 มิ.ย.) ว่าจะลดระยะเวลาการกักตัวเข้าประเทศสำหรับนักเดินทางจากต่างประเทศเหลือ 10 วัน โดยแบ่งเป็นกักตัว 7 วันในสถานที่กักตัวของรัฐ ตามด้วยการกักตัวในที่พักอาศัยของตัวเองอีก 3 วัน

การลดวันกักตัวนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นับตั้งแต่จีนประกาศปิดพรมแดนตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 แต่แม้จะผ่อนคลายมาตรการลงแล้ว แต่ก็ยังถือว่ามีความเข้มงวดมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่เริ่มกลับมาเปิดประเทศเกือบสมบูรณ์ ขณะที่บางประเทศไม่ต้องตรวจใดๆ ก่อนเดินทางเข้า

ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา จีนเปิดให้ชาวต่างชาติมาเยี่ยมสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือเยี่ยมคนต่างชาติด้วยกันที่มีถิ่นพำนักถาวรในจีนได้แล้ว โดยไม่ต้องขอจดหมายเชิญให้เดินทางจากเจ้าหน้าที่ระดับมณฑลเพื่อนำไปขอวีซ่าอีกต่อไป

ส่วนหน่วยงานด้านการบินของจีนเผยเมื่อช่วงที่ผ่านมาของเดือนนี้ว่าจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้น และกำลังพูดคุยกับหลายประเทศให้เพิ่มเที่ยวบินไปกลับจีน ขณะเดียวกันสายการบินจีนหลายแห่งก็เผยว่าจะเปิดเส้นทางบินระหวว่างประเทศใหม่ๆ หรือกลับมาให้บริการเส้นทางที่เคยให้บริการในเดือนนี้