กยศ. จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 19- 20 ธ.ค.นี้ ที่ศาลจังหวัดน่าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 19- 20 ธันวาคมนี้ ที่ ศาลจังหวัดน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้างชำระหนี้ได้ชำระหนี้ก่อนถูกฟ้องคดี นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัด ศาลแขวง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องร้อดำเนินคดีกับผู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระเกิน 5 งวดขึ้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ถูกบอกเลิกสัญญามาติดต่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ หรือมาติดต่อขอผ่อนชำระหนี้ในโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ซึ่งจังหวัดน่านจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19- 20ธันวาคม 2552 ที่ศาลจังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 08.00 16.30 น. ผู้จัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวอีกว่า การทำสัญญาชำระหนี้ในครั้งนี้ จะต้องทำการชำระหนี้ครั้งเดียวภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 มิฉะนั้นกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะถือว่าผิดสัญญาและจะไม่ได้สิทธิในการลดเบี้ยปรับจึงขอเชิญผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ถูกบอกเลิกสัญญามาติดต่อชำระหนี้ที่ค้างชำระเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อการประนอมหนี้ในครั้งนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด