กกต.มีมติส่งเรื่องยุบพรรค ปชป.ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา

กกต.มีมติส่งเรื่องยุบพรรค ปชป.ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

สมควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ผิดรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคหรือไม่

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการประชุม กกต.ว่า ที่ประชุม กกต. พิจารณาข้อกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์รับเงินบริจาคจำนวน 258 ล้านบาท จากบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อาจเข้าข่ายขัด พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 66 (2) (3) และมาตรา 94 (3)(4) (5) และกรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก กกต.ตามวัตถุประสงค์ อาจเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.พรรคการเมือง ตามมาตรา 62, 65, 82, และมาตรา 93 ซึ่ง กกต.มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นควรส่งเรื่องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาว่าสมควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่

หากนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิด ให้ยุบพรรคตามมาตรา 94 ก็ให้ทำความเห็นส่งเรื่องกลับมาให้ กกต.พิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา อย่างไรก็ตาม ไม่มีกำหนดเวลาในการดำเนินการ แต่เชื่อว่านายทะเบียนพรรคการเมืองคงไม่ล่าช้า ทั้งนี้ หากมีข้อมูลที่เห็นว่าเข้าข่ายและยังสงสัย ตามกฎหมายไม่ได้ห้ามนายทะเบียนตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเพิ่มเติม และตามกฎหมายไม่ได้ห้ามนายทะเบียนลงมติ หากส่งเรื่องกลับมายัง กกต.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด