สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เตรียมผลักดันให้แก้มติคณะรัฐมนตรี ปี 2528 ที่ห้ามส่งออกงูที่ยังมีชีวิ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เตรียมผลักดันให้แก้มติคณะรัฐมนตรีปี 2528 ที่ห้ามส่งออกงูลวดลายสวยงามที่ยังมีชีวิตออกนอกประเทศ ขณะที่ไทยมีศักยภาพในการเพาะพันธุ์งูลวดลายสวยงาม นายชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (สพภ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพเรื่องการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ป่า และสัตว์ต่างประเทศหลายชนิด ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเชิงลึกพบว่า นอกเหนือจาก สัตว์ป่า และสัตว์ป่าคุ้มครอง 59 ชนิดที่กฏหมายอนุญาตให้เพาะขยายพันธุ์ขายได้แล้ว ยังมีสัตว์แปลกๆจากต่างประเทศอีกหลายชนิดที่เดิมถูกสั่งซื้อเข้ามา โดยผู้สั่งซื้อหลายคนมีความสามารถในการเพาะขยายพันธุ์ แต่ยังติดขัดตรงที่กฏหมายไทยยังไม่อนุญาตให้มีการเพาะขยายพันธุ์ และส่งขายต่างประเทศได้ โดยมติคณะรัฐมนตรี ปี 2528 ได้ห้ามส่งงูที่ยังมีชีวิตออกนอกประเทศ เนื่องจากเกรงว่า ถ้าส่งงูเป็นออกนอกประเทศ จะไม่มีสัตว์ที่คอยกินหนู นายชวาล กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้งูเหลือม และงูหลาม จะอยู่ในชนิดที่สามารถเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์ได้ แต่เวลานี้ทำได้แค่การเอาหนังไปขายเท่านั้น เพราะไม่สามารถส่งแบบที่ยังมีชีวิตอยู่ออกนอกประเทศได้ เพราะติดมติครม.ดังกล่าว โดยขณะนี้ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการแก้มติครม.ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีหลายคนไทยสามารถเพาะพันธุ์งูหลามลวดลายสวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจนักเลี้ยงสัตว์แปลกในต่างประเทศ โดยขณะนี้งูหลามทองขนาดเล็กประมาณ นิ้วโป้ง ที่เวลานี้คนไทยสามารถเพาะออกมาเป็นลายที่แปลกสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาดสัตว์แปลกในต่างประเทศอย่างมาก ราคาตัวละ 7,000 บาท แต่หากเป็นตัวใหญ่ ราคาก็จะสูงตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด