สสจ.กาฬสินธุ์ พร้อมจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์และของดีเมืองกาฬสินธุ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และของดีเมืองกาฬสินธุ์ รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และของดีเมืองกาฬสินธุ์ ว่า จะจัระหว่างวันที่ 18 22 ธันวาคม 2552 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้หันมารับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใต้แนวคิด อาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมของดีและสินค้า OTOP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด