หมูจ่อขึ้นราคาฉลองปีใหม่

รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ราคาเนื้อหมูขายปลีกมีโอกาสขยับราคาขึ้นอีก กก.ละ 5-10 บาท จากปัจจุบันราคาที่ 110-115 บาท อาจขึ้นเป็น 115-120 บาท ในช่วงต้นปีหน้า เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงหมูปรับตัวสูงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ธ.ค. ราคากากถั่วเหลืองขยับขึ้นจากเดือน พ.ย. จากกก.ละ 16 บาท เป็น 17 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 7 บาท เป็น 8 บาท มันสำปะหลัง 5 บาท เป็น 5.50-5.60 บาท และปลายข้าว 9 บาท เป็น 12 บาท หรือเฉลี่ยปรับขึ้นแล้ว 10-20%

ทั้งนี้ส่งผลให้ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. กก.ละ 54-55 บาท เป็น 56-58 บาท ในเดือน ธ.ค. และมีแนวโน้มที่หลังเทศกาลปีใหม่ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 60-62 บาทได้ ประกอบกับมีความต้องการบริโภคเนื้อหมูเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ส่งผลให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น

ราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นมาจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้นและวันหยุดยาวทำให้มีความต้องการบริโภคมากขึ้น หากราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มขึ้นไปถึง 60-62 บาทต่อกก.ราคาขายปลีกจะขึ้นไป 115-120 บาท

อย่างไรก็ตามการปรับราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นนี้ เป็นไปตามกลไกตลาด และเชื่อว่ากรมการค้าภายในจะยังไม่เข้ามาดูแลราคา เพราะกำไรที่ผู้ประกอบการได้รับไม่ถึง 20% ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนกรณีที่กระทรวงพาณิชย์มีการปรับลดภาษีกากถั่วเหลืองจาก 4% เหลือ 2% ที่จะส่งผลให้ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลงนั้น ขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ และหากบังคับใช้จริงต้นทุนอาหารสัตว์ปรับลดลงเล็กน้อย ถ้าเทียบกับราคาวัตถุดิบหลายชนิดที่ปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ไม่มีผลต่อต้นทุนการเลี้ยงหมูลดลงมากเท่าไหร่

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ นางพรทิวา นาคาศัย รมว. พาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอาหาร โดยอนุมัติแผนการนำเข้ากากถั่วเหลืองปี 53 ตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายอาหารเสนอมาให้ลดภาษีกากถั่วเหลืองจาก 4% เหลือ 2% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 53 ซึ่งจะทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์ปรับลดลงถุงละ (50 กก.) 0.25-1.62 บาท โดยต้นทุนการเลี้ยงหมูปรับลดลงมากสุด 15.37% จากต้นทุนการเลี้ยงในปี 51 ไก่เนื้อ ปรับลดลง 3.67% ไก่ไข่ ลดลง 2.88% และส่งผลให้ราคาขายปลีกเนื้อสัตว์ปลายทางปรับลดลงภายใน 1-2 เดือนนับจากนี้ และได้สั่งให้กรมการค้าภายในไปควบคุมราคาเนื้อสัตว์ที่ได้รับผลดีจากการปรับลดภาษีกากถั่วเหลืองให้ปรับราคาลงตามสัดส่วน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด