ความน่ารัก-ภารกิจสุนัขทรงเลี้ยง

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รายการ Pet Lover by Jerhigh เข้าบันทึกภาพ พร้อมเผยแพร่เรื่องราว สุนัขทรงเลี้ยงวังสระปทุม 21 สุนัข และเรื่องราวสัตว์ทรงเลี้ยงวังสระปทุม โดย คุณชวลี อมาตยกุล ผู้ดูแลวังสระปทุม เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าว และ มาริสา อานิต้า ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ

ทางรายการแบ่งเรื่องราวการนำเสนอ ออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา นำเสนอข้อมูล เรื่องราวความน่ารัก ของสุนัขทรงเลี้ยงวังสระปทุม ทั้ง 21 สุนัข ที่มีชื่อแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามสายพันธุ์ ที่โดดเด่น น่ารัก เช่น สุนัขทรงเลี้ยงกลุ่มพันธุ์ฟอกซ์ เทอร์เรีย ขนลวด จะเป็นกลุ่มชื่อของพรรณ พืช, สุนัขทรงเลี้ยงกลุ่มพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟ เวอร์ จะเป็นกลุ่มชื่อของนก เป็นต้น และ ตามติดกิจวัตรประจำวันของสุนัขทรงเลี้ยงวังสระปทุมใน 1 วัน

ตอนที่ 2 จะออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. นำเสนอเรื่อง ราวของ โครงการแป๊ะฮวย ช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากสุนัขโปรดใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และตามติดภารกิจช่วยเหลือเพื่อนสุนัขด้วยกัน กับการบริจาคโลหิตของสุนัขทรงเลี้ยงวังสระปทุม และตอนที่ 3 จะออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. นำเสนอเรื่องราวความสามารถ น่ารัก ๆ ของสุนัขทรงเลี้ยงวังสระปทุม เช่น การเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น, การทรงตัว, กระโดดลอดบ่วงไฟ เป็นต้น และข้อมูลเรื่องราวของสัตว์ทรงเลี้ยงวังสระปทุม ชนิดต่าง ๆ เช่น เป็ดทรงเลี้ยง, เต่าทรงเลี้ยง, ปลาทรงเลี้ยง เป็นต้น.

เรื่องราวสุนัขทรงเลี้ยงออกอากาศทางทรู วิชั่นส์ 7 (ทีเอ็นเอ็น 24) วันเสาร์ เวลา 10.30- 11.00 น. และทรู วิชั่นส์ 8 (ทีเอ็นเอ็น 2) วันเสาร์เวลา 09.00-09.30 น., วันจันทร์เวลา 17.00-17.30 น., วันพุธเวลา 04.00-04.30 น., วันพฤหัสบดีเวลา 16.00-16.30 น., วันศุกร์เวลา 24.00-00.30 น. และ 19.00- 19.30 น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด