มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดนิทรรศการ "เปิดโลก U-MDC แลประกวดวงดนตรีสากล "U-MDC Music AWARD 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา แจ้งว่า วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดนิทรรศการ "เปิดโลก U-MDC ระหว่างวันที่ 17 20 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการของนิสิต การเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการประกวดวงดนตรี สากล "U-MDC Music AWARD 2009 ในระดับนักเรียน, นักศึกษา ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษาจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำหนดการ ดังนี้.- วันที่ 17 ธ.ค. 52 เวลา 09.30 -11.30 น.พิธีเปิดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ "U-MDC กับทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต โดยนายเฉลียว อยู่เสมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 ธ.ค.52 เวลา 09.30-11.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการและบรรยายพิเศษหัวข้อ "U-MDC กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ผู้สนใจหรือหน่วยงาน ติดต่อเข้าชมนิทรรศการ ฟังบรรยายพิเศษ และรับเอกสารการสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ อาจารย์กรุงธน ชูไทย โทร.081-3528851, นายฐิติพงศ์ ชินผา โทร.089-7350043 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัย U-MDC ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร.074-442-022

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด