สคร.3 ชลบุรี ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ เน้นป้องกันในกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างด้าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สคร.3 ชลบุรี ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ เน้นป้องกันในกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างด้าว (16 ธ.ค. 52) นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดแจ้งว่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.ชลบุรี (สคร.3 ชลบุรี) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาไม่พบผู้ป่วยโปลิโอทั่วประเทศแล้วเป็นเวลา 3 ปี ในปี2552 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ลดพื้นที่การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอที่เน้นในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ของโรคในกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างด้าว ซึ่งภาคตะวันออกมีเป้าหมายในกลุ่มนี้อยู่จำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการพบโรคโปลิโอ ดังนั้นในปีนี้ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จึงเร่งขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเพิ่มจุดบริการในพื้นที่ทุรกันดาร โดยในปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงเน้นให้วัคซีนในกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยมีการกำหนดรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2552 และครั้งที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2553 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีนโปลิโอโดยเสียค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือที่จุดให้บริการให้วัคซีนโปลิโอทุกแห่ง ตามวันดังกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!