แฉธุรกิจเหล้าแทรกแซงอำนาจรัฐ

แฉธุรกิจเหล้าแทรกแซงอำนาจรัฐ

นักวิชาการเผยธุรกิจเหล้าคุกคามสหภาพยุโรป แทรกแซงอำนาจรัฐคุมเหล้า-เบียร์ทุกชนิด แถมยังตั้งองค์กรหน้าฉากให้ข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริง

ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ดร.แอน โฮป ที่ปรึกษานโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ กรมสุขภาพและเยาวชน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ กล่าวในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้ “การจัดการกับปัญหาแอลกอฮอล์ในประเทศไอร์แลนด์” ว่า ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไอร์แลนด์ประสบปัญหาเรื่องผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก ทั้งปัญหาความรุนแรงในสังคม อุบัติเหตุเมาแล้วขับ และการก่ออาชญากรรม ส่งผลให้ปี 2546 ภาควิชาการยื่นข้อเสนอยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติให้ภาคการเมืองนำไปบังคับใช้ โดยมีมาตรการสำคัญช่วยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ คือ การขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม 40% และการกำหนดระยะเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากผู้ขับขี่รถยนต์ ช่วยให้ประชาชนลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ได้มาก

“แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่ไอร์แลนด์มีกฎหมายควบคุมเข้มงวดได้เพียง 3 ปี เท่านั้น คือช่วงปี 2546-2548 เพราะมีนายกรัฐมนตรีที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันการขึ้นภาษีสุราทำให้ชาวไอร์แลนด์เดินทางไปซื้อเหล้า เบียร์จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่าแทน แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่จึงได้มีการแก้ไขกฎหมาย โดยลดทอนมาตรการลง เช่น ลดภาษีศุลกากรลง เพราะกลัวสูญเสียรายได้ จึงทำให้ประชาชนหันมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมอีก สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ และการค้ามากกว่าสุขภาพของคนในประเทศ” ดร.แอน กล่าว

ดร.แอน กล่าวต่อว่า ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ ขณะนี้กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยังถูกธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทรกแซงอำนาจการควบคุมกฎหมาย โดยการแต่งตั้งตัวแทนจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมเป็นกรรมการกำหนดยโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีการก่อตั้งองค์กรหน้าฉาก ออกมาตอบโต้มาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาครัฐ และนักวิชาการ โดยให้ข้อมูลที่ผิด ๆ กับประชาชน สนับสนุนเฉพาะงานวิจัยที่ไม่ขัดขวางการทำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การแก้ปัญหาเรื่องนี้ทำได้ยากขึ้น ดังนั้น จึงต้องอาศัยพลังจากประชาสังคมสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ให้เข้มแข็งขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด