ทรงพระสำราญออกร้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ฯ

ในงานประจำปี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ต่าง ๆ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเป็นประธานเปิดงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2552 และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เฝ้ารับเสด็จ ณ วังสวนกุหลาบ สวนอัมพร ซึ่งงานจัดขึ้นถึงวันที่ 20 ธ.ค. นี้ ระหว่างเวลา 10.00-22.00 น.

ภาพหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสัมผัสลูกแก้วเปิดงาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงนำเสด็จยังโซนไฮ-เนส ทอดพระเนตรสินค้าต่าง ๆ ร้านค้าส่วนพระองค์ ร้านของมูลนิธิต่าง ๆ เมื่อทรงพระดำเนินผ่านการออกร้านประเทศโมร็อกโก มาดาม ไนมา ซาฮิด ภริยาเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายคุกกี้เลื่องชื่อพร้อมชุดเหยือกเงินโบราณ ระหว่างทอดพระเนตรสินค้ามูลนิธิเพ็ชรรัตน์-สุวัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระสรวลกับการโชว์เต้นระบำประกอบเสียงเพลงด้ท่าทีขบขันของเจ้าตุ๊กตา วัวคุณฉลู

ในการนี้ทรงพระดำเนินยังโซนไฮไลต์ทอดพระเนตรการจัดแสดงมหัศจรรย์พันธุ์พืช ตลอดจนกล้วยไม้และผลไม้ยักษ์ที่ได้รับรางวัล ทรงสนพระทัยฟักทองยักษ์และมะนาวยักษ์ จากนั้นทั้งสองพระองค์ทรงลองชิมขนมเบื้องโบราณ ตลอดจนทรงมีพระปฏิสันถารกับนักพยากรณ์ชื่อดัง อ.คฑา ชินบัญชร บริเวณซุ้มบริการ พยากรณ์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ จ.ลำพูน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งถามว่า จะให้บริการดูดวงครบทั้ง 10 วัน ของการจัดงานเลยหรือไม่

ทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมชมการออกร้านศาลาข้าวไทยของกรมการข้าว พร้อมทรงทดลองลิ้มรสชาติของไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวก่ำสี และรับสั่งชมไอศกรีมซึ่งมีสีม่วงว่า สีสวย เมื่อทอด พระเนตรการออกร้านสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ สาธิตการทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งว่า มูลสัตว์นั้นใช้มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์พระชันษาเพียง 6-7 ชันษา ทรงเคยนำมูลสัตว์มาหมักแก๊สและนำกากที่เหลือใช้ไปทำปุ๋ย

เมื่อทรงเยี่ยมชมการออกร้านในโซนไฮ-เอ็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสนพระทัยทอดพระเนตรบอร์ดนิทรรศการวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ซึ่งให้ข้อมูลโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รับสั่งด้วยความเป็นห่วงว่า น่าจะทำให้คนเกิดการตื่นตัวและตระหนักเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี เนื่องจากทรงเห็นว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เยอะ แม้กระทั่งในโรงเรียนยังเห็นภาพพ่อเข้าไปทุบตีทำร้ายแม่ได้ จากนั้นทรงพระดำเนินยังโซนไฮ-โฮป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงร่วมสนุกเล่นเกมถอนขนห่านจำลองชิงโชค บริเวณซุ้มอาสากาชาดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และทรงจับสลากได้ของรางวัลเป็นหมอนรูปหมีแพนด้าในโอกาสนี้ ทูลเกล้าฯ ถวายหมอนหมีแพนด้าแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด