เกาหลีใต้ยืนยันพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสุกรที่ฟาร์มในจังหวัด 2 แห่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้แถลงว่า พบสุกร 5 ตัวที่ฟาร์มในจังหวัด 2 แห่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งจำกัดการเคลื่อนย้ายสุกรในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสุกรในประเทศ นอกจากนี้ยังพบเชื้อดังกล่าวในสุกรนำเข้าจากแคนาดาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด