นายก อบจ.นครสวรรค์ นำสมาชิก สจ.ลงแขกดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษ ร่วมกับชาวนาที่บ้านทุ่งแว่น ตำบลทับกฤช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำสมาชิก สจ.ลงแขกดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษ ร่วมกับชาวนาที่บ้านทุ่งแว่น ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายอำนาจ ศิริชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางไปร่วมกับเกษตรกรชาวนา ลงแขกดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษ ที่บ้านทุ่งแว่น ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง โดยนายอำนาจ ศิริชัย กล่าวว่า ปัจจุบันราคาข้าวนับวันที่จะมีราคาที่สูงขึ้ ประกอบกับเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาปลูกข้าว ยังทำนาที่ใช้ต้นทุนสูงจากการซื้อสารเคมีกำจัดแมลง ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดที่มีราคาแพง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาแล้วยังเป็นหนี้เป็นสินตามเดิม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภาพกำจัดแมลงแทนลดต้นทุนการทำนา เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ารเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น ซึ่งได้ขอเช่าพื้นที่จากกรมประมง จำนวน 4,000 ไร่ ให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกพืชผักพลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่นแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้เข้าไปศึกษาดูงานได้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลดีในที่สุด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!