สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นำยุทธการ 4444 มาใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นำยุทธการ 4444 มาใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เปิดเผยว่า การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอกใหม่ กำลังขยายไปในหลายจังหวัด ซึ่งในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 มีรายงานผู้ป่วย 2,365 คน เสียชีวิต 23 ราย จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่และภูเก็ต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จึงได้นำระบบการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด ด้วยยุทธการ 4444 ประกอบด้วยเร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 4 เดือน ดำเนินงาน 4 มาตรการ คือติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โรค ประชาสัมพันธ์ค้นหา บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรค ลดการป่วยและการตายด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างความปลอดภัยจากโรคให้ 4 กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวัยเรียน วัยทำงาน วัยอยู่บ้านและกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว และสุดท้ายคือการเสริม 4 พฤติกรรมป้องกันโรค ด้วยการปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอ จาม สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ และการหยุดเรียน หยุดงาน เมื่อป่วยจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!