สาธารณสุข จ.นราธิวาสเร่งให้เจ้าหน้าที่และ อสม.ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนโปลิโอฟรีแก่เด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส เร่งให้เจ้าหน้าที่ และ อสม.รณรงค์บริการวัคซีนโปลิโอฟรีแก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป้องกันการติดเชื้อที่อาจมากับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เร่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ในพื้นที่ 13 อำเภอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้วัคซีนโปลิโอฟรี เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคแก่เด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 23ธันวาคม 2552 และครั้งที่ 2 วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ณ สถานีอนามัย หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จะต้องรับวัคซีนให้ครบทั้ง 2 ครั้ง เพื่อเร่งกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากโรคโปลิโอเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโปลิโอ ทำให้มีอันตรายต่อระบบประสาทส่วนไขสันหลัง ซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้ออย่างถาวร หรือเกิดความพิการ และบางรายอาจทำให้เสียชีวิตได้ แม้จะไม่พบการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ แต่อาจจะติดเชื้อจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และในประเทศเพื่อนบ้าน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด