พระธรรมสิทธิมงคล เจ้าคณะจังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระธรรมสิทธิมงคล เจ้าคณะจังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมทั้งข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนส่งเสริมคณะสงฆ์ และพุทธบริษัทจังหวัดยะลา จำนวน 251 ทุน ที่ ศาลาการเปรียญวัดเมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการให้ที่มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงกับเด็ก และเยาวชนของชาติ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ของผู้มอบทุน ซึ่งความปรารถนาดีอย่างแรงกล้า ที่จะเห็นเด็ก และเยาวชนของชาติได้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมในอนาคต ดังนั้น ในวันนี้ (14 ธ.ค.)ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมสิทธิมงคล เจ้าคณะจังหวัดยะลา จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง เป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ในจังหวัดยะลา จากสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 251 ทุนเป็นเงิน 366,500 บาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด