พระอารมณ์ขัน-แนวทางการใช้ชีวิต

ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี 2550 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ แสงคือสี สีคือแสง, ปี 2551 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง และในปี 2552 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2553 ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในการนี้ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ให้แก่ผู้ร่วมชมได้ทราบถึงแนวคิด เกร็ดมุมมองระหว่างทรงถ่ายภาพนั้น ๆ พร้อมกันนี้ทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง ซึ่งนำภาพถ่ ฝีพระหัตถ์พระราชทานทั้งหมดพิมพ์รวมเล่มเป็นที่ระลึกจำหน่ายจำนวน 5,000 เล่ม ราคาเล่มละ 900 บาท รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งถึงความหมายชื่อนิทรรศการว่า ถ้าเดินไปไม่ย่อท้อก็จะถึงเอง หรือตีความให้เข้ากับยุคสมัยว่า การรู้จักประมาณตน จากนั้นรับสั่งถึงที่มาของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ อาทิ ยุวชนทหาร (Young Guards) ว่า คุณลุงของฉันก็เป็นยุวชนทหารในรุ่นนั้น และเหล่ายุวชนทหารก็ได้เสียสละต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานอย่างกล้าหาญ, แมลงหน้ามนุษย์ ทรงเล่าที่มาว่า ทรงพระดำเนินอยู่ในพระตำหนักแล้วทอดพระเนตรแมลงตัวนี้เกาะอยู่บนต้นไม้ ทรงพระดำเนินซ้ำทางเดิมในพระตำหนักแห่งนี้มากว่า 9 ปี ทรงยังพบสิ่งแปลกใหม่ ภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่า การเดินทางนั้นมีอยู่ตลอดเวลา แม้อยู่กับที่ก็ตามที เมื่อทรงค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต ทรงพบว่าภาพถ่ายแมลงจากฝีพระหัตถ์สวยสดกว่ารูปในอินเทอร์เน็ตมาก

ภาพ คุณพระครับ เจี๊ยมเจี๊ยมจ๋อ (Sir please sit still) เป็นภาพ ช้างประจำรัชกาลเชือกแรก คุณพระเศวต ขณะนี้ประทับอยู่ที่หัวหิน สรงน้ำทะเลทุกวัน มีเรื่องเล่าว่าในวันสถาปนาพระยศ คุณพระเศวตทรงกราบถวายบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยที่ไม่มีใครสั่ง ขณะที่ภาพ มนุษย์หลอดไฟ รับสั่งว่าจากงานพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน นอกจากความยิ่งใหญ่งดงามของการแสดง ภาพยังสื่อให้เห็นความสามัคคีของชาวจีน การติดต่อกับทั่วโลกและความต้องการเป็นมิตรกับนานาประเทศ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวน 187 ภาพมาจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ทรงบันทึกไว้จากการเสด็จฯสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศ และต่างประเทศ ระหว่างปี 2551-2552 และ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จากนิทรรศการจำนวน 25 ภาพ แก่สมาคมถ่ายภาพฯ เพื่อประมูลหารายได้สนับสนุนสมาคมถ่ายภาพฯ โดยจัดประมูลในวันที่ 18 ธ.ค.นี้ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด