คปภ. พะเยา รณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ.รถทุกประเภท ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพะเยา แนะผู้ใช้รถควรตรวจสอบการทำประกันภัยเพื่อสร้างความอุ่นใจในการเดินทาง นางสมกมล แย้มศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถควรตรวจสอบการทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เพื่อสร้างความอบอุ่นใจในการเดินทางฉลองปีใหม่ และป้องกันโทษปรับตามกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ.ประกันภัย ทั้งนี้ หากผู้ใช้รถไม่ดำเนินการทำ พ.ร.บ.ประกันภัย จะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น สำหรับรถที่ได้มีการทำประกันภัยแล้ว ทางบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เช่น กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ จะทำการจ่ายให้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต ทางบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง จำนวน 100,000 บาท รวมไปถึงกรณีที่แม้จะแฉลบล้มเอง บริษัทจะรับผิดชอบกรณีบาดเจ็บไม่เกิน 15,000 บาทและเสียชีวิต 35,000 บาท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาการทำประกันภัยได้ที่ สำนักงาน คปภ. พะเยา โทร.0-5448-1311 หรือ 081-1748952 และสายด่วน 1186

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด