ปชส.ตราด แจ้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจงหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ศึกษานำสารสกัด "ปรโปลิส แปรรูปเ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ศึกษานำสารสกัด "โปรโปลิส แปรรูปเป็นเจลล้างมือป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 (13 ธ.ค. 52)นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ได้รับแจ้งจาก นายรุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง)ว่า โปรโปลิส(ยางไม้,ชันผึ้ง) เป็นสารเหนียวสีเหลืองน้ำตาลอมส้มถึงแดง มนุษย์ได้มีการนำโปรโปลิสมาใช้ประโยชน์ในลักษณะยารักษาโรค เครื่องสำอาง อาหารเสริม อุตสาหกรรมขัดมันเงา และมีคุณสมบัติควบคุมยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพต่างๆ ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส กระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย จากคุณสมบัติพิเศษดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการนำโปรโปลิสมาแปรรูปเป็นสารสกัดโปรโปลิส ในรูปของสารละลายเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หรือโรคผิวหนัง หรือใช้รักษาโรคติดเชื้อ ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ซึ่งจากคุณสมบัติของโปรโปลิสดังกล่าวข้างต้นที่สามารถต่อต้านการขยายพันธุ์ของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ป้องกันการเกิดเชื้อโรคช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อขณะที่กำลังระบาดเช่น ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ อหิวาต์ อีสุกอีใส ฯลฯ ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) จึงได้มีการศึกษา การนำสารสกัดโปรโปลิสมาแปรรูปเป็น เจลล้างมือโดยใช้สกัดโปรโปลิสในรูปสารละลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ปัจจุบันได้ทำการศึกษาทดสอบในระดับหนึ่ง ซึ่งให้ผลเป็นที่พอใจ และเตรียมที่จะมีการพัฒนาเป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ผึ้งต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจรายละเอียดของโปรโปลิส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 188/2 ม. 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3938-9244 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด