ปศุสัตว์กำแพงเพชร เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์ในช่วงฤดูหนาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์ในช่วงฤดูหนาว นายอัมพล ไพรสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีสุขภาพอ่อนแอลง ซึ่งสภาพภูมิอากาศดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคสัตว์ได้ ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังโรค โดยการเฝ้าระวังโรคสัตว์ทางอาการ หมั่นสังเกตความผิดปกติของสัตว์เลี้ยง เพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยหากพบสัตว์เลี้ยงของตนเองมีอาการป่วยหรือตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำอำเภอทราบเพื่อดำเนินการรักษาควบคุมโรคและสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งโรคที่สำคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สัตว์ปีก โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ และโรคอื่นๆ ในสัตว์ปีก เป็นต้น ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวอีกว่า ขอให้เกษตรกรจัดเตรียมโรงเรือนที่สามารถให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ในเวลากลางคืน และรักษาความสะอาดในคอกสัตว์อยู่เสมอ รวมทั้งจัดเตรียมอาหารที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายสัตว์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด