สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จัดนิราศบึงบอระเพ็ดเกล็ดมังกรนครสวรรค์วันเครดิตยูเนี่ยนสากล วันที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จัดนิราศบึงบอระเพ็ดเกล็ดมังกรนครสวรรค์วันเครดิตยูเนี่ยนสากลในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2552 นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 วันเครดิตยูเนี่ยนสากลภายใต้ชื่องาน นิราศบึงบอระเพ็ดเกล็ดมังกรนครสวรรค์วันเครดิตยูเนี่ยนสากล ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคมนี้ ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันรำลึกถึงวันกำเนิดของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยภายในงาน จะมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกิจกรรมในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 จะมีการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่บึงบอระเพ็ด มอบชั้นวางหนังสือให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 15 แห่งนิทรรศการส่งเสริมการออมทรัพย์ เพื่อให้ความรู้ในชื่อกิจกรรม มุมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบสหกรณ์ ส่วนวันที่ 12 ธันวาคม 2552 จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ขณะที่มีการจัดงานเลิ้ยงสังสรรค์ด้วยโต๊ะจีนจำนวน 1,200 โต๊ะ อย่างไรก็ตาม การจัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล นิราศบึงบอระเพ็ดเกล็ดมังกรนครสวรรค์วันเครดิตยูเนี่ยนสากล ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคมนี้ ที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์คาดว่า จะมีพี่น้องชาวเครดิตยูเนี่ยนจากทุกภาคทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 1 หมื่นคน จะทำให้ภาพรวมธุรกิจการค้าขายและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ดีขึ้นมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด