ขนส่งพะเยา กำหนดออกให้บริการจัดทำใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดพะเยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่โดยเปิดจุดให้บริการภายในงานฤดูหนาวและงานกาชาด ระหว่างวันที่ 11 20 ธันวาคมนี้ นางทิพวรรณ สระนาค ขนส่งจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากการที่จังหวัดพะเยาได้มีการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดพะเยา ประจำปี 2552 ขึ้น ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวก็จะมีหลายหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานทางด้านนวัตกรรม และการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมงานสามารถใช้บริการต่างๆได้ โดยในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้กำหนดออกให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่(บัตรพลาสติก) ณ บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น.ตลอดช่วงการจัดงาน อย่างไรก็ตาม นอกจากการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยายังมีการให้บริการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถจากชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว เป็นต้น ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวจะใช้ระบบใบอนุญาตพลาสติก ไม่ต้องเตรียมรูปถ่ายและไม่ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้บริการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกและใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จำเป็นต้องมีไว้ในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาต ขับรถ โทร 0-5448-2090

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด