สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วม 130 อปท.ของ จ.นครศรีธรรมราช ลงนามกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นห

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ 130 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นายแพทย์ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีลงนามกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2553 ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล 130 แห่ง กว่า 400 คนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยาน ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง คาดว่า ในปี 2553 จะสามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมุ้งเน้นในเรื่องของการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากกว่าการรับบริการหลังการเกิดโรค และสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชน สำหรับการดำเนินงานโดยภาพรวม ของ สปสช. ทั่วประเทศ ในปี 2552 มีประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กว่า 7,000 แห่ง สามารถเข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ และในปีงบประมาณ 2553 สปสช.จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้นเป็นรายหัว รายละ 40 บาท ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมร้อยละ 50 , 30 และ 20 ตามลำดับ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด