อาชีวศึกษาสุโขทัย รวมพลังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน อาชีวะแฟร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อาชีวศึกษาสุโขทัย รวมพลังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน อาชีวะแฟร์ นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เรื่องการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา การฝึกวิชาชีพ 108 อาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย, โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งในทุกปีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะจัดให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน พัฒนานักเรียนนักศึกษาในด้านวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่สังคมในระดับชาติและระดับสากล การบริการสังคมในด้านวิชาชีพและวิชาการตลอดจนสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ประเทศชาติ และในปีนี้อาชีวศึกษาภาคเหนือก็ได้จัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังที่เคยจัดกันมาเป็นประจำทุกปี โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน กิจกรรมหลักในงานประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ การประชุมทางวิชาการองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย, กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา, กิจกรรม 108 อาชีพ, กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาของเราได้รับประสบการณ์ ได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ความคิด ความรู้ ความสามารถ ทักษะปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม และนำไปสู่ความเข้มแข็งของการอาชีวศึกษาอันนำไปสู่ความเข้มแข็งของชาติต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!